Banner
You are here: Home Geluksonderzoek Nederlandstalige artikelen
Nederlandstalige artikelen
Filter 
# Documents Downloads Size MB
1 2012 Ziektemodel depressie maakt ziek
Hoe voorkom je depressie? Door de diagnose niet te stellen. Een column over de aangeleerde hulpeloosheid die ontstaat door het idee dat depressie een ziekte is.
Bron: MGV Online, 14 november 2012
944 0.495718
2 2012 Veerkracht bij depressies onderschat
Het raakvlak tussen onderzoek naar depressies en geluk, blijkt te liggen in het gebruik van eigen kracht. Lees het onderzoeksrapport over de mogelijke ondermijning van de veerkracht van mensen dat ik maakte voor Fonds Psychische Gezondheid.
Bron: Bergsma, A. (2012) Vijf misverstanden over depressies. Amersfoort, Fonds Psychische Gezondheid. www.psychischegezondheid.nl/heeljehoofd
2048 0.90861
3 2012 Proefhoofdstuk Opvoeden tot geluk
Het nieuwe boek Opvoeden tot geluk kiest er resoluut voor niet te blijven hangen bij wat er allemaal fout kan gaan, maar de aandacht te vestigen op de positieve kanten van je puber. Want ja: die zijn er ook! Het blijkt bovendien effectiever te zijn om die positieve kanten te versterken dan te blijven hameren op de negatieve.
Bron Jacqueline Boerefijn en Ad Bergsma: Opvoeden tot Geluk; Help je tiener puberen. Lannoo.
944 0.229702
4 2012 Gelukkig werken; een praktisch ideaal
Een hoofdstuk uit de SCP publicatie Sturen op geluk. Ik heb het hoofdstuk samen met collega Onno Hamburger geschreven. Doel van het hoofdstuk was een stap te maken van de theoretische bespiegelingen over geluksbeleid naar de toepassing in de praktijk van de werkvloer.
Bron: SCP boek: Sturen op geluk; Geluksbevordering door nationale overheden, gemeenten en publieke instellingen.
1162 0.818912
5 2012 Gelukkig in zes lessen
Een korte beschrijving van het onderzoek naar de lessen in geluk die ontwikkeld zijn voor de tweede klas van het middelbaar onderwijs. Mijn co-auteur is Jacqueline Boerefijn.
Bron: SCP boekje: Sturen op geluk; Geluksbevordering door nationale overheden, gemeenten en publieke instellingen.
1140 0.83515
6 2012 De gelukkige mens presteert ook beter
Een opiniestuk dat ik samen met Onno Hamburger heb geschreven voor de Volkskrant. Het betoogt dat werkgevers en werknemers beter geen ruzie kunnen maken over geld, en samen kunnen inzetten op meer werkplezier.
Het document bevat het stuk in kale opmaak en in het format van de krant.
Bron: Volkskrant, 22 februari 2012
918 1.988055
7 2011 Proefschrift Onvolmaakt Geluk
Deels Nederlands, en deels Engels, maar allemaal over geluk. Deel 1 gaat over geluksadvies, het tweede deel over psychische stoornissen en geluk en het derde deel over wijsheid en de grenzen van het geluk.
De openbare verdediging heeft plaatsgevonden op 10 mei 2011 aan de Erasmusuniversiteit
5800 1.936104
8 2011 Onvolmaakt geluk
Een korte Nederlandstalige samenvatting van mijn proefschrift.
Bron: Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties
1010 3.342485
9 2011 Knuffel je innerlijke rugstreeppad
Recensie van het boek Hoe word ik gelukkig? van Guus Kuijer.
Bron: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 50 (2011), 189-149
1487 0.020079
10 2011 Het leven is geen feest
Bespreking van een boek over Acceptatie en Commitmenttherapie (ACT). Besteed serieus aandacht aan de gevoelens en gedachten in het hier en nu, maar besef dat je er niet mee samenvalt. Of om de woorden van de auteur te gebruiken: laat je niet regeren door de spam in je hoofd, maar handel naar wat je belangrijk en waardevol vindt.
Bron: MGv Maandblad Geestelijke volksgezondheid 2011, 66(10), 785-786.
2068 0.639374
11 2011 Geluksles verbetert schoolprestaties
De effectiviteit van zes lesuren ‘lessen in geluk’ (LIG) voor middelbare scholen in de tweede klas is onderzocht. 25 Tweede klassen (631 leerlingen) werden willekeurig toegewezen aan de LIG of hun reguliere mentor lessen.
Bron: Boerefijn, J. & Bergsma, A. (2011) Geluksles verbetert schoolprestaties.
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 50: 110-121.
2198 0.134445
12 2011 Gelukkig werken
De bijgevoegde file bevat het begin van het boek van Onno Hamburger en Ad Bergsma: Gelukkig werken; Versterk je persoonlijk leiderschap. Amsterdam, Boom/Nelissen.
1177 0.272202
13 2011 Geluk voor gevorderden
Een essay over het bestaan van ongelukkige geluksprofessoren.
Bron: Hollands Diep, augustus/september 2011
1546 0.572775
14 2011 Duurzaam geluk
‘Gelukkiger worden is net zoiets als het verliezen van gewicht. Als je het echt wilt kun je een duurzaam resultaat bereiken, maar het kost veel inspanning.’ Dit is de boodschap van de Amerikaanse psycholoog Sonja Lyubomirsky, die claimt dat haar boek De maakbaarheid van het geluk voor het eerst wetenschappelijk gefundeerd advies biedt.
Bron: Tijdschrift voor Othopedagogiek, 50 (2011), 145-146
1369 0.019048
15 2011 Dementie te lijf met psychotherapeutische technieken
Een nieuw behandelingprogramma waarbij gebruik wordt gemaakt van psychotherapeutische technieken verbetert de kwaliteit van leven bij dementie sterk. Dit blijkt uit het proefschrift van psychogeriater Ton Bakker. Alle reden om in de praktijk aan de slag te gaan met deze kennis.
Bron: Denkbeeld 23(6), 16-19. 2011.
1933 0.099851
16 2010 Positieve psychologie: haarlemmerolie of wondermiddel?
Discussie met Jan Walburg
Walburg houdt een boeiend en overtuigend pleidooi waarin hij aangeeft wat de merites zouden kunnen zijn van een psychologie die zich niet primair bezighoudt met het verhelpen met wat mis is met mensen, maar zich richt op het versterken van positieve krachten.
Bron: Psychologie en Gezondheid, 2010
5030 0.046546
17 2010 Positieve psychologie kan niet zonder negativiteit
Negatieve emoties vervullen een cruciale rol in ons leven en zorgen ervoor dat we het contact met de realiteit niet verliezen. Alleen maar positief denken werkt daarom contraproductief. We hebben in ons leven, zowel het lust- als het realiteitsprincipe nodig.
Bron: Psychologie en Gezondheid, 2010
2149 0.059974
18 2010 Onvolmaakt gelukkig, Festus
Nederlanders zijn gelukkig met hun eigen leven, maar ontevreden over onze maatschappij. Met name het politieke klimaat lijkt gekenmerkt te worden door verontwaardiging of woede. Onderzoek naar geluk laat zien waarom dit geen onverwachte combinatie is.
Bron: Festus, mei 2010
1594 0.076585
19 2010 Inspiratie voor de ouderenzorg
Werken in de ouderenzorg kan zwaar zijn, vooral als de samenwerking met collega’s hapert en daardoor de geboden zorg onder de maat blijft. Een van de oorzaken is dat werknemers soms zo druk bezig zijn om alle routineklussen onder een hoge tijdsdruk af te werken, dat zij vergeten waarom hun werk zo waardevol is. De Canadese psycholoog Val Kinjerski heeft aangetoond dat een cursus die werkplezier moet vergroten, kan leiden tot een cultuurverandering op afdelingen waar werk louter een verplichting is.
Bron: Denkbeeld, december 2010.
1057 0.020418
20 2010 Het misverstand geluk, MGV
De weg naar een gelukkig leven lijkt eenvoudig te vinden. Voor een paar tientjes biedt elke boekhandel reisgidsen aan, geschreven door vooraanstaande deskundigen. Maar zij zijn het niet altijd eens over de eindbestemming. Daardoor bestaat de kans dat de lezer onderweg verdwaalt.
Bron: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, april 2010, met toestemming in oorspronkelijke opmaak overgenomen.
2629 0.189008
21 2009 De meeste mensen met psychische stoornissen zijn gelukkig
Het idee dat de ontwikkelingen in onze maatschappij leiden tot een toename van het aantal verliezers blijkt niet te kloppen. Het gemiddeld geluksniveau stijgt en ook het aantal zeer ongelukkigen neemt af. De depressie-epidemie is geen teken dat dringende maatschappelijke hervormingen gewenst zijn, maar laat wel zien voor wie er nog een wereld is te winnen, want psychische stoornissen leiden tot een enorm verlies van gelukkige levensjaren.
Bron: Psychologie en Gezondheid, 2009
2216 0.078582
22 2008 Ouderdom valt best mee
Beschrijft onderzoek naar de bestaande beelden van ouderen, en hoe die zich verhouden tot de werkelijkheid.
Bron: Geron, 2008
1808 0.049664
23 2008 Lessen in geluk werkboek
In samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut heb ik een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van zes lessen in geluk voor de de onderbouw van het middelbaar onderwijs. Dit is het werkboek voor leerlingen.
Bron: Braam, H., Tan, S., Wentink, M., Boerefijn, J. & Bergsma, A., (2008) Lessen in Geluk; Werkboek. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
4424 2.014842
24 2008 Lessen in geluk docentenhandleiding
In samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut heb ik een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van zes lessen in geluk voor de de onderbouw van het middelbaar onderwijs. Dit is de handleiding voor docenten.
Bron: Braam, H., Tan, S., Wentink, M., Boerefijn, J. & Bergsma, A. (2008) Lessen in Geluk; Docentenhandleiding. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
1621 0.472698
Symbol
Nederlandstalige artikelen