Banner
You are here: Home Lezingen Inhoud lezingen

Lezingen inhoud

Ad_Bergsma_foto_Marie_SmitAd Bergsma is psycholoog, wetenschapsjournalist en geluksonderzoeker. Hij heeft ruime ervaring in het vertalen van wetenschappelijk bevindingen in een pakkend, praktisch en voor een groot publiek toegankelijk verhaal. Bij de lezing in de bibliotheek van Rijswijk werd na afloop een enquête gehouden onder de deelnemers en daar kwam een rapportcijfers van 8,2 als gemiddelde uit. 

De afnemers kunnen kiezen welke vorm de lezing krijgt. Ik vind het prettig veel interactie met het publiek te hebben. Mijn standaardtarief voor een lezing is 450 euro. Afwijken van dit bedrag is mogelijk, bijvoorbeeld omdat veel voorbereiding nodig is, of omdat sprake is van een sympathiek, maar minder draagkrachtig doel. Neem voor boekingen contact met mij op met een korte omschrijving van het evenement, de geplande datum, en het verwachte aantal bezoekers. Ik stel het op prijs wanneer u aangeeft hoeveel budget beschikbaar is.

omslag_klein

Onvolmaakt geluk

Dit is de titel van mijn proefschrift uit 2011. Ik ga daarin dieper in op het geluk van Nederlanders dat hand in hand gaat met onvrede over onze maatschappij. Dat is veel minder onlogisch dan het klinkt.

Ze_leefden_nog_lang_gevaarlijk_en_gelukkig

Helpen zelfhulpboeken?

Er zijn weinig onderwerpen waar academische psychologen zo gemakkelijk negatief over oordelen als over zelfhulpboeken. Ze beloven te veel en zelfs als je door zo'n boek rijk en succesvol zou worden, dan wordt je er nog niet gelukkig van, hoor je veel. Empirisch onderzoek laat een veel hoopvoller beeld zien. Zelfhulpboeken kunnen even goed werken als psychotherapie.

front_gelukkig_werken

Gelukkig werken

Wie geluk ervaart in het werk is leergieriger, creatiever, productiever, zelfverzekerder en beter bestand tegen veranderingen en stress. Gelukkig werken is dus niet alleen prettiger, maar ook effectiever: het is goed voor jezelf, je collega’s en je bedrijf.

kale_berk_in_heide

Natuurbeleving en geluk; opstapje naar een duurzame toekomst

Liefhebbers vinden in de natuur rust en verbondenheid. Is het mogelijk dit effect van natuur te versterken met psychologische oefeningen? De Finse psycholoog Karlevi Korpela heeft laten zien dat dit kan.

omslag_opvoeden_tot_geluk

Lessen in geluk

Tieners halen hogere  cijfers op school, als zij in enkele lessen onderricht krijgen over geluk als mogelijk doel in hun leven. Dit lijkt belangrijker voor kinderen in achterstandswijken.

pop_art

Wijsheid en geluk

'Dieren zijn gelukkig zolang ze gezond zijn en genoeg te eten hebben. Mensen zouden dat eigenlijk ook moeten zijn, maar in de huidige wereld zijn ze dat niet.’ Dit schreef de filosoof Bertrand Russell. Biedt wijsheid hier een uitweg? 

Geluksposter

Psychische stoornissen en geluk

We spreken van psychische stoornissen, omdat ze leed veroorzaken voor de persoon zelf of zijn of haar omgeving. Toch geeft tweederde deel van de mensen met een stoornis aan zich regelmatig gelukkig te voelen. Leed en geluk sluiten elkaar niet uit.

de_kus

Geluk in de liefde

De Dalai Lama heeft gezegd: 'Als je egoïstisch wilt zijn, doe dat dan op een verlichte manier. Geef veel aan anderen, want dat is de beste manier om jezelf goed te voelen.' Heeft hij gelijk en wat doet het huwelijk voor je geluk?

Sturen_op_geluk_voorplat

Geluksbeleid voor overheden en bedrijven

Hoe kunnen we het van het grootste geluk voor het grootste aantal vertalen in concrete maatregelen? Inclusief uitleg over wat het op zal leveren in termen van economisch rendement.

 
Symbol
Inhoud lezingen