Banner
You are here: Home Natuurbeleving

Natuurbeleving

Waarom redden we de planeet niet? is de titel van een recent boek van de Engelse psycholoog Geoffrey Beattie. Het kortste antwoord op deze vraag is waarschijnlijk gewoontevoming en onmacht. Onmacht omdat we als individu te weinig invloed hebben opgebeurtenissen en gewoontevorming, omdat onze hersenen nu eenmaal de neiging hebben zuinig om te gaan met energie en daarom dingen het liefst zo aanpakken als de keer daarvoor.

BeekbergerwoudZelf ben ik geneigd me niet bij deze gang van zaken neer te leggen. Ik denk dat de natuur te belangrijk is voor ons mensen om te laten verpieteren. Een stap in de goede richting is daarom het vergroten van de natuurbeleving. Voor de inhoud put ik uit twee verschillende bronnen. Allereerst is dat het wetenschappelijk onderzoek naar natuurbeleving, zoals dat bijvoorbeeld in Wageningen wordt uitgevoerd. Dit geeft de mogelijkheid om mensen objectief en onbevooroordeeld voor te lichten over het belang van natuur voor hun persoonlijke welbevinden.

De tweede bron is de positieve psychologie. Deze stroming in de psychologie is rond de eeuwwisseling ontstaan en richt zich niet zozeer op wat fout gaat in het leven van mensen (depressies, angsten en verslaving). In plaats daarvan is de positieve psychologie actief op zoek naar de dingen die het leven de moeite waard maken. De vraag is daarbij is hoe deze positieve krachten benut en uitgebouwd kunnen worden. Ook zijn er tal van oefeningen ontwikkeld en wetenschappelijk getest, die mensen helpen bij het genieten van het leven. Een deel van deze oefeningen kan omgezet worden naar de context van natuurbeleving.

 Verhalen over natuurbeleving  

 Lezingen over natuurbeleving

 
Symbol
Natuurbeleving