Banner
You are here: Home Geluksadvies

Gelukadvies

Levenskunst

De welvaart heeft het leven tot een lange Sinterklaasavond gemaakt, constateerde de Nederlandse psycholoog Gerard Heymans al bij zijn afscheid als hoogleraar in 1909. ‘Waar is de lekke plaats, die al deze weldaden ongenoten doet wegvloeien, waar de schimmelplant die al deze zoetigheden doet verzuren, zoodra we ons gereedmaken ze naar den mond te brengen?’

‘Waar is de lekke plaats, die al deze weldaden ongenoten doet wegvloeien, waar de schimmelplant die al deze zoetigheden doet verzuren, zoodra we ons gereedmaken ze naar den mond te brengen?’
Heymans meende dat de natuurwetenschap de ‘uitwendige omstandigheden in haar macht heeft gekregen’, maar dat zij machteloos staat tegenover de emotionele reacties hierop. Hij  zag daarom een duidelijke taak voor de psychologie weggelegd. Psychologen zouden mensen moeten helpen gelukkiger te worden.
Een kleine honderd jaar later is deze gedachte een hype geworden in de psychologie. Sinds het begin van deze eeuw heeft de psychologie haar traditionele rol losgelaten. Ze wil niet langer mensen van angsten, depressies of verslaving afhelpen, maar wil actief alles versterken wat het leven de moeite waard maakt. De zogenaamde positieve psychologie probeert mensen te stimuleren het meest lonende leven te leiden dat voor hen is weggelegd.

Heymans meende dat de natuurwetenschap de ‘uitwendige omstandigheden in haar macht heeft gekregen’, maar dat zij machteloos staat tegenover de emotionele reacties hierop. Hij  zag daarom een duidelijke taak voor de psychologie weggelegd. Psychologen zouden mensen moeten helpen gelukkiger te worden.

Een kleine honderd jaar later is deze gedachte eindelijk tot wasdom gekomen in de psychologie. Sinds het begin van deze eeuw heeft de psychologie haar traditionele rol losgelaten. Ze wil niet langer mensen alleen van angsten, depressies of verslaving afhelpen, maar wil actief de aspecten versterken die het leven de moeite waard maken. De zogenaamde positieve psychologie probeert mensen te stimuleren het meest lonende leven te leiden dat voor hen is weggelegd.

14 levenskunstjes

Lessen in geluk

Individueel advies

 

 
Symbol
Geluksadvies