Banner
You are here: Home

Goed onderwijs stimuleert mentale veerkracht

'Onderwijs dat het moet hebben van de angst niet goed genoeg te zijn, heeft weinig kans van slagen.' Dit is de titel van een opniniestuk dat ik samen met Jacqueline Boerefijn schreef voor de website Hetkind over de het voorbereiden van kinderen op een arbeidsmarkt die gedeeld moet worden met robots. Het stuk is bedoeld om aandacht te vragen voor het gedachtegoed van het boek Gelukkig voor de klas.

 
Symbol