Banner
You are here: Home

De rol van het onderwijs

We maken onze maatschappij steeds ingewikkelder en tegelijkertijd verwachten we dat ieder individu op eigen kracht mee doet. Deze combinatie is alleen vol te houden door mensen indien nodig bij te staan in het ontwikkelen van belangrijke levensvaardigheden. Ik betoog samen met Jacqueline Boerefijn op de opinie website Sargasso dat levensvaardigheden en geluk meer aandacht verdienen in het onderwijs.   

 
Symbol