Banner

Ad Bergsma - Home

Vragenlijst gelukkig werken

Cover Gelukkig Werken met quotesHet afgelopen jaar heeft onderzoeksbureau Soffos samen met de geluksonderzoeker Ad Bergma en trainer en coach Onno Hamburger de Gelukkig Werken Vragenlijst ontwikkeld. Na een gedegen literatuurstudie, uitgebreide testen in de praktijk en statistische analyses is dit instruiment nu beschikbaar. De gedachte is dat coaches het intrument kunnen gebruiken om hun klanten een spiegel voor te houden. Het instrument is voor coaches uit te proberen.

 

Positief onderwijs

Aandacht voor het geluk van docenten en leerlingen kan de leerprestaties verbeteren, schrijven Ad Bergsma en Jacqueline Boerefijn in januari 2015 in het tijdschrift Bij de Les. 

 

Geluk in het onderwijs

Op de website Sociale Vraagstukken staat een nieuwe opinie bijdrage van mij en Jacqueline Boerefijn over de rol van geluk in het onderwijs

 

 

Recensie Gelukkig voor de klas

Age Visser heeft in het blad Pedagogiek in Praktijk van februari 2015  een recensie gemaakt van het boek Gelukkig voor de klas.

 

In je sas voor de klas

Het RTL4 programma Editie NL besteedde op maandag 20 oktober 2014 aandacht aan het leerendement van gelukkige leraren voor de klas. Ze maakten er een leuk artikel bij voor op hun website. Aanleiding is het uitkomen van het boek Gelukkig voor de klas.Gelukkig voor de klas in Editie NL

 

 

 

De eerste coach

Sir John Whitmore is een van de geestelijk vaders van coaching in het bedrijfsleven. Voor het nieuwe Coachlink Magazine heb ik een portret van Whitmore gemaakt. ‘Als het erom gaat wat coaching voor de maatschappij kan betekenen, zijn we pas net aangekomen in het basiskamp.’

 

Eerste exemplaar voor de minister

Minister Bussemaker neemt eerste exemplaar van Gelukkig voor de klas in ontvangstMinister Jet Bussemaker heeft op 8 oktober het eerste exemplaar van het boek Gelukkig in de Klas in ontvangst genomen op het lerarencongres in Den Bosch. Het ministerie was tot de conclusie gekomen dat dit boek relevant is voor het onderwijs. 

Prof. dr. Fred Korthagen, emeritus-hoogleraar onderwijskunde Universiteit Utrecht, schreef de volgende aanbeveling: ‘Gelukkig voor de klas is een inspirerend boek dat leraren helpt om vanuit een positief kader onderwijs leuk en effectief te maken. De auteurs brengen een grote hoeveelheid onderzoeksresultaten en praktische inzichten bij elkaar. Een boek vol ideeën, dat de flow in het werk (terug)brengt en houdt, ook als het even tegenzit.’

 

Opinie Erasmus School of Economics

Link naar opinie stuk over onderwijs in levensvaardigheden op website Erasmus Universiteit

 

Gelukkig werken met korting

 Cover Gelukkig Werken met quotesPGGM heeft een korting van 20 % bedongen op het boek Gelukkig werken voor haar achterban. Dankzij de wet op de vaste boekenprijs is het boek nu voor iedereen te koop voor € 16,80 in plaats van € 21. 

 

Positieve psychologie op de werkvloer

Handboek positieve psychologieMaandag 11 november 2013 is op de landelijke positieve psychologie conferentie het Handboek positieve psychologie gepresenteerd. Ik schreef het hoofdstuk over werkgeluk en -beleasting samen met Wilmar Schaufeli. Download het hoofdstuk Positieve Psychologie in Organisaties

 
Pagina 2 van 6
Symbol