Banner

Ad Bergsma - Home


Wat kan de psychologie bijdragen aan het grooste geluk voor het grootste aantal. Deze vraag vormt de rode draad in de loopbaan van Ad Bergsma. Hij past daarmee in de opkomende stroming van de positieve psychologie, die zich bezig houdt met het vergroten van de mentale weerbaarheid. Waar de traditionele psychologie zich vooral richt op menselijke zwakheden als depressiviteit, angst en verslaving, wil de positieve psychologie juist bestuderen op welke manier mensen ervoor kunnen zorgen dat ze floreren. Optimisme, emotionele intelligentie, actief problemen oplossen, goede sociale vaardigheden, het hanteren van stress en genieten zijn belangrijke bouwstenen voor de geestelijke gezondheid, maar hoe kunnen deze positieve krachten uitgebouwd worden?
Ad Bergsma studeerde in 1990 af als psycholoog aan de Universiteit Utrecht en heeft sindsdien over psychologische onderwerpen geschreven voor dagbladen, opiniebladen en vaktijdschriften. De laatste jaren heeft gewerkt aan een cursus over de psychologische aspecten van veroudering voor de Open Universiteit, bij uitgeverij Boom verscheen een boekje over succesvol ouder. Ook werkt hij aan de Erasmus Universiteit aan de afronding van een proefschrift over geluk.
Ad Bergsma is auteur van een tiental boeken over de psychologie met uiteenlopende onderwerpen als het geluk, onze hersenen, psychodiagnostiek en psychotherapie. Daarnaast maakte hij ook een psychologisch woordenboek, waarvan medio 2010 een nieuwe versie verschijnt. Zijn meest recente boek is Succesvol ouder worden dat in 2008 is verschenen.
 
                                      English? Click here.Beeldmerk PSYCHOLOOG NIP kleur

adbergsma1

Ik ben Psycholoog NIP en auteur van zeventien boeken over psychologische onderwerpen als geluk, onze hersenen, psychodiagnostiek en psychotherapie. In 1990 ben ik afgestudeerd als psycholoog in Utrecht en ik heb sindsdien over psychologische onderwerpen geschreven voor dagbladen, opiniebladen en vaktijdschriften. Ik ben een specialist op het gebied van de positieve psychologie en ben op 10 mei 2011 ben ik gepromoveerd op een proefschrift over geluk aan de Erasmus Universiteit. Bij uitgeverij Boom verschenen boeken over Gelukkig werken en Succesvol ouder worden. Ik ben beschikbaar voor het geven van lezingen, voor het verzorgen van trainingen en coachinghet schrijven van columns, interviews en rapporten en als ghostwriter. Psycholoog NIP wil zeggen dat ik aangesloten ben bij het Nederlands Instituut van Psychologen en mij aan de ethische rchtlijnen van de vereniging hou. 
 

Mythes over geluk

Boekomslag Mythe van gelukIn het Journal of Happiness Studies is een boekrecensie van mij verschenen over het boek De mythes van geluk, van Sonja Lyubomirsky. De recensie The Mythical Myths of Happiness is Engelstalig. De recensie laat zien dat kennis alleen te weinig houvast biedt bij het streven naar geluk.

 

In je sas voor de klas

Het RTL4 programma Editie NL besteedde op maandag 20 oktober 2014 aandacht aan het leerendement van gelukkige leraren voor de klas. Ze maakten er een leuk artikel bij voor op hun website. Aanleiding is het uitkomen van het boek Gelukkig voor de klas.Gelukkig voor de klas in Editie NL

 

 

 

Opinie Erasmus School of Economics

Link naar opinie stuk over onderwijs in levensvaardigheden op website Erasmus Universiteit

 

Eerste exemplaar voor de minister

Minister Bussemaker neemt eerste exemplaar van Gelukkig voor de klas in ontvangstMinister Jet Bussemaker heeft op 8 oktober het eerste exemplaar van het boek Gelukkig in de Klas in ontvangst genomen op het lerarencongres in Den Bosch. Het ministerie was tot de conclusie gekomen dat dit boek relevant is voor het onderwijs. 

Prof. dr. Fred Korthagen, emeritus-hoogleraar onderwijskunde Universiteit Utrecht, schreef de volgende aanbeveling: ‘Gelukkig voor de klas is een inspirerend boek dat leraren helpt om vanuit een positief kader onderwijs leuk en effectief te maken. De auteurs brengen een grote hoeveelheid onderzoeksresultaten en praktische inzichten bij elkaar. Een boek vol ideeën, dat de flow in het werk (terug)brengt en houdt, ook als het even tegenzit.’

 

Gelukkig voor de klas

Omslag boek Gelukkig voor de klasEind september 2014 verschijnt bij uitgeverij LannooCampus een inspirerende handreiking voor alle leraren en leraren in opleiding die hun eigen bevlogenheid willen aanwakkeren. Volgens een enquête van AD en CNV onder 600 jonge leraren (20 – 35) overweegt 46% van de ondervraagden te stoppen. Belangrijkste reden: de hoge werkdruk.
Leraren staan steeds vaker voor (te) grote klassen, hebben te maken met ouders die kritisch meekijken en leerlingen voor wie respect voor de leraar niet vanzelfsprekend is. Dit kan er in combinatie met de hoge werkdruk voor zorgen dat de schoonheid van het vak op de achtergrond raakt: het bijdragen aan de zelfredzaamheid en het geluk van toekomstige generaties. Docenten die hun werkplezier op peil weten te houden, slagen erin zich blijvend te laten inspireren door dit ideaal.
Gelukkig voor de klas toont vanuit de nieuwe wetenschap van de positieve psychologie wat docenten kunnen doen om het geluk van zichzelf en hun leerlingen te vergroten.
Het boek Gelukkig voor de klas laat zien hoe je als docent je werkplezier op peil kunt houden en je klassen kunt inspireren zodat leerlingen graag naar jouw les komen en welwillend mee werken aan jouw plannen.

 

Gelukkig werken met korting

 Cover Gelukkig Werken met quotesPGGM heeft een korting van 20 % bedongen op het boek Gelukkig werken voor haar achterban. Dankzij de wet op de vaste boekenprijs is het boek nu voor iedereen te koop voor € 16,80 in plaats van € 21. 

 

Positieve psychologie op de werkvloer

Handboek positieve psychologieMaandag 11 november 2013 is op de landelijke positieve psychologie conferentie het Handboek positieve psychologie gepresenteerd. Ik schreef het hoofdstuk over werkgeluk en -beleasting samen met Wilmar Schaufeli. Download het hoofdstuk Positieve Psychologie in Organisaties

 

In de media

Aan mijn onderzoek naar geluk is onder andere aandacht besteed in:

EditieNL, RTL 4, 14 oktober 2014

Editie NL uitzending over het geluk van Guus HiddinkMijn antwoord op de vraag of het geluk van Guus Hiddink een kwestie van mazzel was, of toch te maken heeft met zijn vaardigheid als coach. Van fouten kun je leren. Lees mijn blog over dit onderwerp.

EditieNL, RTL 4, 10 oktober 2014

Editie NL uitzending over zelfhulpboek HelweekMijn mening over het nieuwe boek Helweek, dat mensen aanspoort een week lang te leven als een beter ik; beter georganiseerd, doelgerichter en actiever.

Psychologie Magazine, september 2014

Psychologie Magazine september 2014Geïnterviewd door Charlotte van Drimmelen voor haar artikel Hobby XL, over de vraag wanneer een hobby het leven verrijkt en wanneer die ziekelijk wordt. 

Editie.nl, RTL 4, 10 juli 2014

Over de vraag of het humeur van Nederland land zal lijden onder de uitschakeling van het Nederlands elftal. Kort antwoord: nee.

FunX radio, 7 april 2014

Mijn visie op de aloude discussie of geld gelukkig maakt.

Dit is de nacht, radio 1, 21 januari 2014

Een discussie van een heel uur onder leiding van Miranda van Holland over de somberste dag van het jaar.

De Heer ontwaakt, radio 2, 20 januari 2014

Kort telefonisch interview om kwart over acht over Blue Monday, de zogenaamd somberste dag van het jaar.

Regionale kranten, bijvoorbeeld Haarlems Dagblad, 20 januari 2014.

Gelukspsycholoog rekent af met Blue Monday.

Lijn 1, Radio 1, 1 november 2013

Een half uur live op de radio te gast in een gele, Amerikaanse schoolbus. Luister het hier terug of bekijk het op youtube

10X Beter, Nederland 2, 16 oktober 2013

Still uit tv programma 10x beter

Televisieprogramma van de NTR waarin ik met Harm Edens de bossen bij Paleis het Loo in trek. We staan stil bij natuurbeleving als pleister voor de ziel. Kijk vanaf 08:37.

Fact checkers, Nederland 3, 3 oktober 2013

Gesprek met Marc de Hond over invloed van gezondheidsproboemen op geluk.

Lees meer...
 

Geluksmachine

omslag bestuurskundeGeluksgericht overheidsbeleid kan een bescheiden bijdrage leveren aan het welbevinden in Nederland. Dat is de stelling die verdedigd wordt in een nieuw artikel in het tijdschrift Bestuurskunde dat ik samen met Jeroen Boelhouwer heb geschreven. Download het artikel De overheid is een geluksmachine

 

Gelukkig werken is vertaald

Het boek dat ik schreef samen met Onno Hamburger over gelukkig werken is binnenkort in een Engelstalige uitgave verkrijgbaarbaar. Ik kan hier alvast de nieuwe omslag laten zien:

Cover Happiness at Work

 

 
Pagina 1 van 5
Symbol