Banner

Ad Bergsma - Home


Wat kan de psychologie bijdragen aan het grooste geluk voor het grootste aantal. Deze vraag vormt de rode draad in de loopbaan van Ad Bergsma. Hij past daarmee in de opkomende stroming van de positieve psychologie, die zich bezig houdt met het vergroten van de mentale weerbaarheid. Waar de traditionele psychologie zich vooral richt op menselijke zwakheden als depressiviteit, angst en verslaving, wil de positieve psychologie juist bestuderen op welke manier mensen ervoor kunnen zorgen dat ze floreren. Optimisme, emotionele intelligentie, actief problemen oplossen, goede sociale vaardigheden, het hanteren van stress en genieten zijn belangrijke bouwstenen voor de geestelijke gezondheid, maar hoe kunnen deze positieve krachten uitgebouwd worden?
Ad Bergsma studeerde in 1990 af als psycholoog aan de Universiteit Utrecht en heeft sindsdien over psychologische onderwerpen geschreven voor dagbladen, opiniebladen en vaktijdschriften. De laatste jaren heeft gewerkt aan een cursus over de psychologische aspecten van veroudering voor de Open Universiteit, bij uitgeverij Boom verscheen een boekje over succesvol ouder. Ook werkt hij aan de Erasmus Universiteit aan de afronding van een proefschrift over geluk.
Ad Bergsma is auteur van een tiental boeken over de psychologie met uiteenlopende onderwerpen als het geluk, onze hersenen, psychodiagnostiek en psychotherapie. Daarnaast maakte hij ook een psychologisch woordenboek, waarvan medio 2010 een nieuwe versie verschijnt. Zijn meest recente boek is Succesvol ouder worden dat in 2008 is verschenen.
 
                                      English? Click here.Beeldmerk PSYCHOLOOG NIP kleur

adbergsma1

Ik ben Psycholoog NIP en auteur van zeventien boeken over psychologische onderwerpen als geluk, onze hersenen, psychodiagnostiek en psychotherapie. In 1990 ben ik afgestudeerd als psycholoog in Utrecht en ik heb sindsdien over psychologische onderwerpen geschreven voor dagbladen, opiniebladen en vaktijdschriften. Ik ben een specialist op het gebied van de positieve psychologie en ben op 10 mei 2011 ben ik gepromoveerd op een proefschrift over geluk aan de Erasmus Universiteit. Bij uitgeverij Boom verschenen boeken over Gelukkig werken en Succesvol ouder worden. Ik ben beschikbaar voor het geven van lezingen, voor het verzorgen van trainingen en coachinghet schrijven van columns, interviews en rapporten en als ghostwriter. Psycholoog NIP wil zeggen dat ik aangesloten ben bij het Nederlands Instituut van Psychologen en mij aan de ethische rchtlijnen van de vereniging hou. 
 

De stem van onze emoties

Innerlijk weten‘Er waart een geest van positiviteit door onze organisaties’, was de aanhef van een heftige discussie binnen de LinkedIngroep HRcommunity. Gevreesd werd dat we niet meer aan ons werk toekomen, omdat we ‘tsjakka’ blijven roepen. Een kijk op de functie van emoties leert dat de vrees voor de oppervlakkigheid van positiviteit ongegrond is.' Dit is het begin van een nieuw artikel De stem van onze emoties van mij in Coachlink Magazine.

 

Positief onderwijs

Aandacht voor het geluk van docenten en leerlingen kan de leerprestaties verbeteren, schrijven Ad Bergsma en Jacqueline Boerefijn in januari 2015 in het tijdschrift Bij de Les. 

 

Gelukkig voor de klas

Omslag boek Gelukkig voor de klasEind september 2014 verscheen bij uitgeverij LannooCampus een inspirerende handreiking voor alle leraren en leraren in opleiding die hun eigen bevlogenheid willen aanwakkeren. Volgens een enquête van AD en CNV onder 600 jonge leraren (20 – 35) overweegt 46% van de ondervraagden te stoppen. Belangrijkste reden: de hoge werkdruk.
Leraren staan steeds vaker voor (te) grote klassen, hebben te maken met ouders die kritisch meekijken en leerlingen voor wie respect voor de leraar niet vanzelfsprekend is. Dit kan er in combinatie met de hoge werkdruk voor zorgen dat de schoonheid van het vak op de achtergrond raakt: het bijdragen aan de zelfredzaamheid en het geluk van toekomstige generaties. Docenten die hun werkplezier op peil weten te houden, slagen erin zich blijvend te laten inspireren door dit ideaal.
Gelukkig voor de klas toont vanuit de nieuwe wetenschap van de positieve psychologie wat docenten kunnen doen om het geluk van zichzelf en hun leerlingen te vergroten.
Het boek Gelukkig voor de klas laat zien hoe je als docent je werkplezier op peil kunt houden en je klassen kunt inspireren zodat leerlingen graag naar jouw les komen en welwillend mee werken aan jouw plannen.

 

Recensie Gelukkig voor de klas

Age Visser heeft in het blad Pedagogiek in Praktijk van februari 2015  een recensie gemaakt van het boek Gelukkig voor de klas.

 

Geluk in het onderwijs

Op de website Sociale Vraagstukken staat een nieuwe opinie bijdrage van mij en Jacqueline Boerefijn over de rol van geluk in het onderwijs

 

 

Mythes over geluk

Boekomslag Mythe van gelukIn het Journal of Happiness Studies is een boekrecensie van mij verschenen over het boek De mythes van geluk, van Sonja Lyubomirsky. De recensie The Mythical Myths of Happiness is Engelstalig. De recensie laat zien dat kennis alleen te weinig houvast biedt bij het streven naar geluk.

 

In je sas voor de klas

Het RTL4 programma Editie NL besteedde op maandag 20 oktober 2014 aandacht aan het leerendement van gelukkige leraren voor de klas. Ze maakten er een leuk artikel bij voor op hun website. Aanleiding is het uitkomen van het boek Gelukkig voor de klas.Gelukkig voor de klas in Editie NL

 

 

 

Vragenlijst gelukkig werken

Cover Gelukkig Werken met quotesHet afgelopen jaar heeft onderzoeksbureau Soffos samen met de geluksonderzoeker Ad Bergma en trainer en coach Onno Hamburger de Gelukkig Werken Vragenlijst ontwikkeld. Na een gedegen literatuurstudie, uitgebreide testen in de praktijk en statistische analyses is dit instruiment nu beschikbaar. De gedachte is dat coaches het intrument kunnen gebruiken om hun klanten een spiegel voor te houden. Het instrument is voor coaches uit te proberen.

 

De eerste coach

Sir John Whitmore is een van de geestelijk vaders van coaching in het bedrijfsleven. Voor het nieuwe Coachlink Magazine heb ik een portret van Whitmore gemaakt. ‘Als het erom gaat wat coaching voor de maatschappij kan betekenen, zijn we pas net aangekomen in het basiskamp.’

 

Eerste exemplaar voor de minister

Minister Bussemaker neemt eerste exemplaar van Gelukkig voor de klas in ontvangstMinister Jet Bussemaker heeft op 8 oktober het eerste exemplaar van het boek Gelukkig in de Klas in ontvangst genomen op het lerarencongres in Den Bosch. Het ministerie was tot de conclusie gekomen dat dit boek relevant is voor het onderwijs. 

Prof. dr. Fred Korthagen, emeritus-hoogleraar onderwijskunde Universiteit Utrecht, schreef de volgende aanbeveling: ‘Gelukkig voor de klas is een inspirerend boek dat leraren helpt om vanuit een positief kader onderwijs leuk en effectief te maken. De auteurs brengen een grote hoeveelheid onderzoeksresultaten en praktische inzichten bij elkaar. Een boek vol ideeën, dat de flow in het werk (terug)brengt en houdt, ook als het even tegenzit.’

 
Pagina 1 van 5
Symbol